Alma

Webb

Tillbaka
Beskrivning:
Alma Folkhögskola


Detaljer:

Skolans verksamhet bygger på alla människors lika värde och rättigheter. Alma tror på individens makt över sitt eget liv och inneboende förmåga att forma sitt eget liv. Att stärka civilsamhället är en viktig del i Almas uppdrag. Alma är en mötesplats för människor och organisationer i civilsamhället som vill utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vår verksamhet utgår från en tydlig värdegrund och en vision där vi sätter människan i fokus.
En responsiv webb byggd i Wordpress.

www.alma.fhsk.se