Swedbank Näringslivsdag

Film

Tillbaka
Beskrivning:
Dokumentation med intervjuer och föreläsare av Näringslivsdagen 2015.


Detaljer:

Filmning med Sony 300-K2, redigering i Premiere Pro.